BİM NEDİR?

BIM (Building İnformation Modelling) ;  bir yapının tasarım ve üretim aşamasından yıkım aşamasına kadar olan bütün süreçleri kapsayan bir kavramdır.

BIM ile yapı bütün alt bileşenleri ve bu alt bileşenlerin fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini içerecek şekilde, bilgisayar ortamında sanal olarak inşa edilmektedir.

Sanal ortamda inşa edilen yapı modeli yapının tasarımından başlayarak bütün üretim sürecindeki girdileri büyük bir bilgi deposu şeklinde tutabilmektedir. Bu sayede yapı modelinin görselliği ile birlikte elde ettiğimiz bilgi deposunu yapının yaşamdöngüsündeki her aşamada kullanabiliriz.

 

 

 

Bu bilgiler ışığında BIM ( Building Information Modelling ) ;oluşturulan akıllı model yardımı ile elde ettiğimiz bilgi deposunu yapının yaşamdöngüsü boyunca kullanılmasını sağlayan bir platform ve bir süreç olarak kabul edilebilir.

 

 

 

 

BIM (Building İnformation Modelling) ile elde edeceğimiz avantajlar;

  • Yapının tasarım aşamasında, çok çeşitli ve hızlı öneriler oluşturma, analiz etme ve optimizasyonlar yapabilme,
  • Yapının tasarım ve üretim süresince tekrar eden iş yükünü azaltarak, iş gücünü daha kalifiye işlere kullanabilme,
  • Üretim süresince daha hızlı ve daha doğru dokümantasyon yapabilme,
  • Paydaşlar arasındaki bilgi akışını daha doğru ve koordineli bir şekilde gerçekleştirebilme,
  • Yapının her aşamasında daha hızlı, daha doğru ve tutarlı kararlar alabilme,
  • Yapının yaşamdöngüsü boyunca zaman, maliyet ve hammadde israfının önüne geçebilme,
  • Yapının yaşamdöngüsü boyunca gerekli simülasyonlar ve analizler yapabilmeye imkan sağlar.
  • BIM ile oluşturulan ve yönetilen bilgi deposu kişilerden bağımsız olarak şirket içinde kalır ve böylece şirket belleği ve know-how birikimi oluşur.